Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

stefanelli

March 06 2015

stefanelli

Tak mało

Tak mało powiedziałem.
Krótkie dni.

Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.

Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.

Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.

Paszcza lewiatana
Zamykała się na mnie.

Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.

I teraz nie wiem
Co było prawdziwe.

stefanelli
Reposted fromweightless weightless viaklopokot klopokot
stefanelli
4581 742a 500
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 03 2015

stefanelli
1405 fd2d 500
Hłasko
Reposted fromKACHA KACHA viamarekhlasko marekhlasko
stefanelli
Życie nie jest koniecznością, ale jeśli już człowiek zdecydował się żyć, powinien żyć pięknie
— Marek Hłasko
Reposted fromtereska tereska viamarekhlasko marekhlasko
stefanelli
-Zostaniesz ze mną.
-Dokąd?
-Do końca.
— Następny do raju.
Reposted fromahameka ahameka viamarekhlasko marekhlasko

February 28 2015

stefanelli
stefanelli
3814 a15e 500
Reposted frompeper peper vianayantara nayantara

February 27 2015

stefanelli
Nie masz pojęcia o życiu. Tkwisz w jakimś wyimaginowanym świecie. Wolisz udawać, że problemów nie ma...
— Armidtead Maupin "Nocny Słuchacz"
Reposted fromnayantara nayantara vialibraries libraries

February 26 2015

stefanelli
3885 2395 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
stefanelli
3901 96bd 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
stefanelli
5312 ebd7
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
stefanelli
We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them
— John Waters
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
stefanelli
"Pijemy poranną kawę i naciskamy klawisze. Kiedyś się modliliśmy. Teraz wysyłamy fantomy istnienia w otchłań sieci: oto jestem, oto istnieję, nie chcę umierać zapomniany, niedostrzeżony, niemy, niewidzialny. Taka jest modlitwa dnia dzisiejszego. Mówić, dawać znaki, rozpalać ognie na bezludnych wyspach naszego istnienia." - Andrzej Stasiuk "Z daleka"
Reposted fromizutu izutu
stefanelli

"Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone."

Marek Hłasko

Reposted fromizutu izutu
stefanelli
0980 bdea 500
Reposted fromizutu izutu

February 25 2015

stefanelli
4024 afd1

February 24 2015

stefanelli
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
stefanelli
Życie jest jak oddech. Mamy ograniczoną pulę uderzeń serca. Niepotrzebnie marnujemy je na wahanie, strach czy złość. Zawsze będą tacy, którzy chcą Nas ciągnąć, kusić, przekonywać, że wiedzą, co dla Nas lepsze. A trzeba po prostu iść naprzód, znaleźć dla siebie powietrze. Takie, którym chcemy oddychać.
— Katarzyna Bonda
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl